logo tua

Ing. Jan Naiser - tua, Písařov 129, 789 91 Štíty, IČ: 13177338

gsm: +420 777 837 405, tel.: +420 587 207 129

skype: jan.naiser, icq: 171405908

Aplikační software

Program winpenden

Jedná se o program, který je původním českým dílem Ing. Miroslava Vícha pro vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) farností. Poslední jeho známá verze je 3.07 z r. 2004. Aplikace je určena pro počítače s operačním systémem Microsoft Windows.

V současné době je aplikace distribuována v nové instalační sadě ver. 3.09 z února 2012, která umožňuje instalaci a provoz pod operačními systémy MS Windows ve verzích 2000, XP, Vista a 7. Aplikace je v této verzi schopná pracovat i pod 64-bitovými verzemi operačních systémů MS Windows. Tato verze má navíc nový nástroj pro zálohování a obnovu dat aplikace.

V některých starších verzích aplikace byly datové soubory v jiné kódové stránce, což někdy způsobuje problém při přechodu na novější verzi, projevující se chybovými hlášeními aplikace po startu nebo při výběru některého z evidovaných subjektů (farností). Tato distribuční sada obsahuje nástroj, který umožní uživateli hladký přechod z těchto starších verzí.

Verze 3.09 obsahuje, oproti předchozím verzím, výrazné změny v číselníku sloupců peněžního deníku. Z tohoto důvodu jsou některé standardní sestavy přímo v aplikaci nefunkční. (Pro starší data do r. 2011 včetně zůstávají i nadále funkční.) Do června r. 2012 bude vydaná bezplatná aktualizace, která bude obsahovat aplikaci Generátor tiskových sestav, která bude tento problém řešit. Zaroveň bude obsahovat i novou sestavu účetní uzávěrka.

Program winpenden

program winpenden

Pro dotazy k programu nebo podporu pište na adresu podpora@tua.cz